X
 

     

 

 

 

 

 

 

  • درموسپت پلاس

    محلول الکلی ویژه اسکراب بهداشتی و اسکراب جراحی

  • ژل الکلی ویژه اسکراب بهداشتی و اسکراب جراحی

  • محلول الکلی ویژه ضد عفونی پوست محل جراحی

  • محلول الکلی ویژه ضد عفونی  پوست محل تزریق

SERVICES & PRODUCTS

تیم تحقیق و توسعه شرکت زیماطب با بکارگیری افراد متخصص در امر طراحی و ترجمه،اقدام به انتشار بروزترین پوسترهای آموزشی موجود در سازمان بهداشت جهانی نموده

ما براین باور هستیم که یکی از راهکارهای موثر در فرهنگ سازی درست کنترل عفونت در مراکز دیدن فیلمهای آموزشی نزدیک به واقعیت می باشد

واحد آموزش شرکت زیماطب با بهره گیری از اساتید مجرب اقدام به همراهی سوپروایزرهای کنترل عفونت در امر اعتبار سنجی نموده

"فروش پایان کار نیست بلکه شروع کار می باشد"این شعار شرکت زیماطب است ،مااز هر لحاظ پشتبان مشتریمان میباشیم

CONTACT US